Nyheter


Avtale inngått 25. Oktober 2021

Vrio lås & Nøkkel har vunnet og inngått rammeavtale med Utlendingsnemda i Oslo.

Vi fortsetter å styrke vår posisjon i markedet og yter alltid vår beste service til våre kunder.

Avtale inngått 22. Oktober 2020

Vi har vunnet lås og beslag rammeavtale med Lier kommune og er stolte over tildelingen på 1.plass.

Dette er i tråd med vår nye visjon og organisering og ser fram til å levere vår gode service til kommunen.